În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.

      Datoria publică locală reprezintă o obligație generală care trebuie rambursată, conform acordurilor încheiate, din veniturile proprii ale unității administrativ-teritoriale împrumutate, precum și din veniturile beneficiarilor de împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale, după caz.

       Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are obligaţia de a ţine Registrul datoriei publice locale, în care sunt înscrise date referitoare la suma totală a datoriilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi detalierea datoriilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice.

 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Close Search Window