Codul de conduită etică şi profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, este elaborat în conformitate cu următoarele acte normative:

Consilierul de etică desemnat la nivelul CJBN are rolul de a monitoriza modul în care sunt respectate normele de etică și conduită profesională și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.454 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Rapoartele privind respectarea normelor de conduită etică de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, se întocmesc de către consilierul de etică în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.26/2022, se publică pe site-ul propriu şi se comunică la cererea oricărei persoane interesate.

Persoana responsabilă cu activitatea de consiliere etică la nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a fost desemnată doamna Clapa Ileana-Maria, consilier principal la Compartimentul resurse umane, telefon: 0263-213657 - interior 108, e-mail: clapa.ileana@portalbn.ro.

 
Close Search Window