Administrația locală la zi

ȘTIRI

ANUNȚ

Anunt

- Societatea de LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA anunță selecția pentru poziția de DIRECTOR GENERAL
Citește tot articolul → P/////

ANUNȚ - începerea la data de 15.06.2021, a activității Comisiei de verificare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate, aflate pe raza Comunei Bistrița Bârgăului

Anunt

Citește tot articolul → P/////

Anunț de participare nr.11343 din 24.05.2021 la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Bistrița-Năsăud pe anul 2021

Anunt

Citește tot articolul → P/////

Anunț de participare nr.11385 din 24.05.2021 la sesiunea de selecție a programelor sportive

Anunt

Citește tot articolul → P/////

Anunț nr.1329 din 24.05.2021 privind Selecția pentru funcția de Director General al Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița

Anunt

Citește tot articolul → P/////

ANUNŢ Nr.VIII/10693 din 14.05.2021 prelungirea termenului limită stabilit prin Anunțul nr.VIII/ 9911 din 04.05.2021 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru transmiterea, în scris, de către persoanele fizice şi juridice din judeţ, a propunerilor

Anunt

Citește tot articolul → P/////

Anunț nr.9911 din 04.05.2021 privind supunerea la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.IX/9630 din 29.04.2021 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate,în judeţul BN, pentru perioada 2022-2031

Anunt

Citește tot articolul → P/////

Anunț nr.IVCa8701 din 20.04.2021 privind achiziția publică a terenului necesar construirii unei Stații de Tratare Mecano-Biologică cu digestie anaerobă

Anunt

Citește tot articolul → P/////

ANUNŢ - În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supun la transparență decizională

Anunt

Citește tot articolul → P/////

ANUNŢ Nr.VIII/7502 din 05.04.2021 - Proiectul de hotărâre nr.7493 din 05.04.2021 privind avizarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud

Anunt

Citește tot articolul → P/////

COMUNICATE

ANUNȚ DE LICITAȚIE Nr.ICb/25597 din 08.11.2021

Comunicat

Citește tot articolul → P///// privind descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobilul-teren, intravilan, în suprafață de 2898 mp, categoria de folosință: curți construcții, parțial împrejmuit, înscris în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița str. Alba Iulia nr.7, în vecinătatea Secției oncologice din municipiul Bistrița, str. Alba Iulia nr.7 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, în scopul construirii, dotării și exploatării unui Centru de radioterapie. Concesiunea se face conform Hotârării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.169/02.11.2021 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Close Search Window