system administrator

ANUNŢ DE PARTICIPARE

la sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2023 pentru activităţi nonprofit de interes judeţean în baza Legii nr.350 din 2 decembrie 2005

 

Judeţul Bistriţa-Năsăud face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambusabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2023, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementări legale privind acordarea de finanțări nerambursabile:

- Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.15/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

Suma totală aprobată pentru acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2023 din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud este de 300.000 lei, din care vor fi finanţate proiecte de interes judeţean pentru următoarele domenii:

1. Sport:

- Promovarea sportului de performanţă, pe echipe juniori - 25.000 lei

- Promovarea sportului de performanţă, organizarea de competiții sportive - 35.000 lei

- Promovarea sportului de performanţă, individual - 100.000 lei

- Sportul pentru toți - 25.000 lei

- Sportul pentru nevoi speciale - 10.000 lei

2. Cultură - 25.000 lei

3. Tineret - 15.000 lei

4. Protecția mediului, interdisciplinar - 35.000 lei

5. Social - 30.000 lei.

Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.29/2023,  a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr.40 din data de 02.03.2023.

Durata finanțării: anul 2023.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru care se solicită finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud este 15.03-29.03.2023.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 29.03.2023, orele 16,00, la Registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, situată în municipiul Bistriţa, Piața Petru Rareş, nr.1, parter.

Accelerarea procedurii de selecţie, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, se datorează necesităţii de demarare cât mai urgentă a proiectelor care urmează a fi depuse, pentru a facilita accesul solicitanţilor la fondurile alocate pentru finanţările nerambursabile şi finalizarea acestora până la sfârşitul anului 2023.

Perioada de selecţie şi evaluare a propunerilor de proiecte depuse în vederea finanţării nerambursabile este 03.04-12.04.2023.

Solicitanții, persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, vor întocmi Cererile de finanţare, însoțite de documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, conform modelului prevăzut în Ghidurile privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru domeniile „Tineret”, „Cultură”, „Protecţia mediului, interdisciplinar”, „Social” și „Sport”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.21/2019, cu modificările și completările ulterioare, care pot fi consultate la adresa www.portalbn.ro, secţiunea „Finanţări nerambursabile”.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.44 din 08.03.2023.

Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la telefon: 0263-213657, interior 121 sau 143

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 
Close Search Window