Data publicării Titlul proiectului Documente

10.05.2024

Proiect de hotararea nr.VIII/9001 din 15.04.2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții


02.02.2024

Proiect de hotararea nr.IX 2788 din 02.02.2024 - Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud.pdf


15.01.2024

Proiectul de buget al județului Bistrita-Nasaud pe anul 2024


19.10.2023

Proiect de hotărâre nr.VIII/23843 din 17.10.2023 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2024 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate


06.10.2023

Proiect de hotărâre nr.VIII/22755 din 04.10.2023 privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2024


03.10.2023

Proiect de hotarare nr.IX/21600 din 21.09.2023 privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Bistrița-Năsăud, revizuit în anul 2023


17.03.2023

Proiect de hotărâre nr.IX 6059 din 17.03.2023-Regulamentul serviciului public de salubrizare din BN


16.02.2023

PH nr.IX/3430 din 13.02.2023 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud


07.02.2023

Proiect de hotărâre nr.VIII/2688 din 06.02.2023 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului
Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare


16.01.2023

Proiect de hotarare nr.IX 1049 din 2023 - Strategie judeteana servicii sociale


09.01.2023

Proiectul de buget al județului Bistrita-Nasaud pe anul 2023


31.10.2022

Proiectul de hotărâre nr.IX/22960 din 17.10.2022 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2023 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate revizuit cu recomandările aferente


19.10.2022

Proiectul de hotărâre nr.IX/22960 din 17.10.2022 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2023 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate


11.10.2022

Proiectul de hotărâre nr. VIII/22394 din 10.10.2022 privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2023


08.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/20187 din 07.09.2022 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului aflate în competența de aprobare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud


02.09.2022

Proiect de hotărâre nr.VIII/19214 din 24.08.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții, situate în municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.7 și str.Ghinzii nr.26, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud


01.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/14863 din 30.06.2022 privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud


16.06.2022

Proiect de hotărâre nr.VIII/13266 din 14.06.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul Bistrița, B-dul G-ral Grigore Bălan nr.43, înscris în Cartea funciară nr. 78917 Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării


09.03.2022

Proiect de hotărâre nr.IX/5189 din 07.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud


09.03.2022

Proiect de hotărâre nr.IX/5188 din 07.03.2022 privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud să voteze, pentru modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune nr.1277/2018


09.03.2022

Proiect de hotărâre nr.IX/5187 din 07.03.2022 privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze pentru modificarea, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1277/2018


02.03.2022

Proiect de hotărâre nr.VIII/4541 din 28.02.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții, situate în localitatea Posmuș nr.12, județ Bistrița-Năsăud, înscrise în Cartea funciară nr.30593 Șieu, în vederea scoaterii din funcțiune,casării și valorificării


23.02.2022

Proiect de hotărâre nr.VIII/427 din 07.01.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița‐Năsăud pentru perioada 2021‐2027 (REVIZUIT LA DATA DE 23.02.2022)


13.01.2022

Proiectul de buget al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022


10.01.2022

PH nr. IX 617 din 10.01.2022 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare


07.01.2022

Proiect de hotărârenr.VIII/427 din 07.01.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița‐Năsăud pentru perioada 2021‐2027


11.11.2021

Proiect de hotarare nr.IX/25936 din 11.11.2021 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Bistriţa-Năsăud”


09.11.2021

Proiect de hotarare nr.VIII 25564 din 08.11.2021rivind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2022
de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
şi instituţiile subordonate


04.11.2021

Proiect de hotarare nr.VIII 25367 din 04.11.2021 aprobarea taxelor locale pentru anul 2022


07.10.2021

PH nr. VIII 22428 din 04.10.2021 privind trecerea din domeniul public in domeniu privat


01.10.2021

Proiect de hotărâre nr.21890 din 28.09.2021privind aprobarea unormăsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul județului Bistrița-Năsăud


22.09.2021

Proiect de hotărâre nr.IX/ 18084 din 05.08.2021 privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al
Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud (REVIZUIT LA DATA DE 21.09.2021)


19.08.2021

Proiect de hotărâre nr.IX/17935 din 04.08.2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost


06.08.2021

Proiect de hotărâre nr.IX/18084 din 05.08.2021privind aprobarea Regulamentuluiși a Caietului de sarcinial e Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, înjudeţulBistrița-Năsăud, și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud


15.06.2021

Proiect de hotărâre nr.IX/9630 din 29.04.2021privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţulBistrița-Năsăud, pentru perioada 2022-2031, și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud


04.05.2021

Proiect de hotărâre nr.IX/9630 din 29.04.2021privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2022-2031, și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud


19.04.2021

Proiect de hotărâre nr. IX/8389 din 15.04.2021pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilorpentru identificarea vehiculelor care depăşesc masele și/sau dimensiunile maxime admise în circulaţie pe drumurile publice judeţene din județul Bistrița-Năsăud, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare


19.04.2021

Proiect de hotărârer nr.IX/6512 din 25.03.2021privind aprobarea modificării și completăriiActului Constitutiv și a StatutuluiAsociaţiei de D ezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în J udeţul Bistriţa-Năsăud


06.04.2021

Proiect de hotărâre nr. IX/5325 din 11.03.2021privind completarea Anexei nr.2 la HotărâreaConsiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.91/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020


05.04.2021

Proiect de hotărâre nr.IX/7493 din 05.04.2021privind avizarea modificăriiși completării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud


29.03.2021

Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2021


16.03.2021

Proiect de hotărâre nr. IX/5325 privind completarea Anexei nr.2 la HotărâreaConsiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.91/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020


09.02.2021

Proiect de hotărâre nr.IX/2859 privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze pentru modificarea, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1277/2018


15.10.2020

Proiect de hotărâre nr.IX/20963 privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate pentru anul 2021


14.09.2020

Proiect de hotărâre nr.IX/18392 din 14.09.2020privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul judetuluiBistriţa-Năsăud a Programului sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă"


20.08.2020

Proiect de hotărâre nr.IX/16533 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020


12.06.2020

Proiect de hotărâre nr.IX/11747 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul Bistrița, str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr. 85811Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării


12.06.2020

Proiect de hotărâre nr.IX/11587privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul Bistriţa, B-dul Independenței nr.23, înscrisîn Cartea funciară nr.79514 Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării


04.03.2020

Proiect de hotărâre nr.IX/4226 din 28.02.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCJBN nr. 21/2019


23.01.2020

Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2020


21.10.2019

Proiect de hotărâre Nr.IIA/21798 din 15.10.2019 privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate


26.03.2019

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud pentru domeniile "Tineret", "Cultură", "Protecția mediului, interdisciplinar", și "Social", respectiv pentru domeniul "Sport"


25.03.2019

Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2019


02.10.2018

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2019


20.09.2018

Proiect de hotărâre privind modificare Anexei nr. 2 la HCJBN nr. 29 din 1999


09.07.2018

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 5 la Statutul județului


05.07.2018

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCJBN nr. 29 din 19.10.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Bistrița-Năsăud


19.03.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unui imobil-construcție ”Anexă magazie, beci”, situat în municipiul Bistrița, str.Horea nr.20, în vederea casării, demolării şi valorificării materialelor


26.01.2018

Proiect de hotărâre privind acordarea de finantarile nerambrusabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud pentru domeniile "Tineret", "Cultură", "Protecția mediului, interdisciplinar" și "Social" și a Ghidului privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud pentru domeniul "Sport"


22.01.2018

Proiect de hotărâre bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018


06.12.2017

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2018


23.08.2017

Proiect de hotărâre hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Bistriţa-Năsăud a unor imobile-construcţii aflate în administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune


17.08.2017

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la HCJBN nr. 29 din 1999


06.07.2017

Plan de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud


12.04.2017

Proiect pentru modificarea HCJBN nr. 10 din 2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului


05.04.2017

Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2016-2020


04.03.2017

Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2017


02.11.2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2017


02.09.2016

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la HCJBN nr. 29 din 1999


02.09.2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezafectarii unor constructii


12.02.2016

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Bistriţa-Năsăud, revizuit în perioada octombrie 2014 - decembrie 2015


07.01.2016

Proiect - Bugetul local Județean pe anul 2016


27.11.2015

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru activităţi nonprofit de interes judeţean


13.10.2015

Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud


13.10.2015

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2016


13.05.2015

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 143/2013 privind aprobarea Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare


27.02.2015

Proiect de hotrâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul județului BN pentru activități nonprofit de interes județean în 2015


12.02.2015

Proiect de hotarare privind trecerea imobilului ,, Castel Teleky'' situat in localitatea Comlod nr.35, comuna Milas, din domeniul public in domeniul privat al judetului Bistrita-Nasaud


23.01.2015

Proiect - Buget local județean pe anul 2015
Notă: Propuneri la proiectul de buget pe anul 2015 se pot depune la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în termen de 15 zile da la data publicării.


20.11.2014

Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife percepute de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud


23.10.2014

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului județului Bistrița-Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 143/2014


30.09.2014

Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii stabilite la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru anul 2015


30.09.2014

Proiect de hotărâre privind taxele locale, taxele speciale şi tarifele percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate acestuia pentru anul 2015.


10.01.2014

Proiect - BUGET JUDEȚEAN PE ANUL 2014


13.12.2013

Proiect de hotărâre privind stabilirea veniturilor/preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei pe anul 2014


13.12.2013

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor locale pentru anul 2014


13.12.2013

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor speciale pentru anul 2014


13.12.2013

Proiect de hotărâre privind cuantumul tarifelor și modalitățile de încasare precum și utilizarea fondurilor din venituri proprii a Camerei Agricole Județene Bistrița-Năsăud pentru anul 2014


15.11.2013

Strategia Județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020


28.10.2013

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 1.01.2014-31.12.2019, în județul Bistrița-Năsăud


18.10.2013

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului judeţului Bistriţa-Năsăud


12.03.2013

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 şi a estimărilor pe anii 2014 - 2016


28.11.2012

Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2013


28.11.2012

Proiect de hotărâre privind instituirea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2013


28.11.2012

Proiect de hotărâre privind stabilirea veniturilor/preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei pe anul 2013


28.11.2012

Proiect de hotărâre privind cuantumul tarifelor și modalitățile de încasare precum și utilizarea fondurilor din venituri proprii a Camerei Agricole Județene Bistrița-Năsăud pentru anul 2013


28.11.2011

Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2012


28.11.2011

Proiect de hotărâre privind instituirea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2012


28.11.2011

Proiect de hotărâre privind stabilirea veniturilor/ preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei pe anul 2012


01.02.2011

Proiect de hotărâre privind stabilirea veniturilor/ preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei pe anul 2011


25.01.2011

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriual Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2011


29.10.2010

Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2011


29.10.2010

Proiect de hotărâre privind instituirea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2011


01.01.2010

Proiect hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pe anul 2010


01.01.2010

Proiect hotărâre privind instituirea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2010


01.01.2010

Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2010


01.01.2009

Proiect hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei pe anul 2009

Close Search Window