George Span

ANUNŢ
privind derularea procesului de bugetare participativă în vederea selectării proiectelor care vor fi finanțate în anul 2024 din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud

       

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, telefon: 0263-213657, fax: 0263-214750, e-mail: cjbn@cjbn.ro, face cunoscut faptul că, începând cu data de 11 octombrie 2023, cetățenii care au împlinit vârsta de 18 ani și au domiciliul sau reședința în județului Bistrița-Năsăud pot depune proiecte care să contribuie la realizarea unor obiective de investiții de interes județean.

 Propunerile de proiecte pot fi depuse on-line prin accesarea secțiunii Servicii electronice pentru cetățeni Bugetare participativă, disponibilă pe pagina de internet oficială a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, www.portalbn.ro. Accesul pe platformă este disponibil după crearea unui cont de utilizator.

            Procesul de bugetare participativă se va desfășura conform următorului calendar:

Nr.

crt

Activități planificate

Perioada de realizare

1

Depunerea proiectelor

11 octombrie –

05 noiembrie 2023

2

Analiza/evaluarea/solicitarea de clarificări (dacă este cazul) pentru proiectele depuse

06 noiembrie –

12 noiembrie 2023

3

Afișarea Listei finale cu proiecte eligibile care pot fi votate

13 noiembrie –

15 noiembrie 2023

4

Votarea de către cetățeni a proiectelor eligibile

16 noiembrie –

10 decembrie 2023

5

Selectarea de către comisiile mixte a proiectelor care vor fi implementate în ordinea descrescătoare a votului obținut

11 decembrie –

15 decembrie 2023

6

Afișarea Listei finale cu proiectele votate ca fiind câștigătoare și care urmează să fie implementate în anul 2024

18 decembrie –

21 decembrie 2023

Propunerile de proiecte se vor încadra în unul dintre următoarele domenii/subdomenii:

  1. Domeniul „Servicii sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane aflate în nevoie socială”

a) Subdomeniul „Protecția copilului”;

b) Subdomeniul „Persoane cu dizabilități”;

  1. Domeniul „Sănătate”

a) Subdomeniul „Spitalizare continuă”;

b) Subdomeniul „Ambulatoriu”;

  1. Domeniul „Cultură”

a) Subdomeniul „Arheologie”;

b) Subdomeniul „Arte vizuale”;

c) Subdomeniul „Tradiții și meșteșuguri”;

  1. Domeniul „Sport și tineret”

a) Subdomeniul „Sport”;

b) Subdomeniul „Tineret”;

  1. Domeniul „Turism”

a) Subdomeniul „Velo-turism”;

b) Subdomeniul „Drumeții montane”.

Fiecare participant poate să depună o propunere de proiect/domeniu/subdomeniu. Valoarea maximă a bugetului estimat pentru fiecare proiect este de 200.000 lei inclusiv TVA.

Regulamentul este disponibil pe platforma de bugetare participativă, la adresa https://servicii.portalbn.ro, la secțiunea Bugetare participativă.

Informații suplimentare cu privire la procesul de bugetare participativă pot fi obținute accesând secțiunea Servicii electronice pentru cetățeni Bugetare participativă, prin e-mail, la adresa bugetare.participativa@portalbn.ro sau la Centrul de relații  cu publicul al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, la sediul situat în Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1, telefon 0263-211.460.

 
Close Search Window