George Span

   Prin prezenta, C.N.A.I.R. SA, în calitate de viitor expropriator, vă înstiințează asupra demarării investigațiilor de teren: măsurători topografice, studii geotehnice, studii arheologice, identificare și curățare teren de muniții neexplodate, evaluare terenuri în vederea permiterii accesului pe proprietate pentru obiectivul de investiție sus mentionat.
     Precizăm că pentru realizarea acestor studii de teren, conform Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, articolul 16, proprietarii și deținătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe culoarul de studiu și expropriere sunt obligați să permită accesul pentru realizarea investigațiilor de teren necesare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.
     Având în vedere prevederile legislative, solicităm cetățenilor ce dețin cu orice titlu imobile situate de-a lungul coridorului și în cadrul zonelor studiate să permită accesul echipelor tehnice și utilajelor acestora pentru efectuarea în bune condiții a măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice, a studiilor arheologice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate - în conformitate cu prevederile Legii 255/2010, articol 16.
   Perioada de realizare a tuturor studiilor de teren se va face în perioada 07.06.2022 - 31.12.2023.

  Consultarea traseului se face prin planșa anexată.

  Vă mulțumim pentru sprijin și buna colaborare

  Proiectant
  Explan SRL

 

 

 
Close Search Window