COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHIDERE PROIECT „IMPACT TEACA”, ID PROIECT: 102218 Județul Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Fundația Sătean, Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, Comuna Teaca, Liceul Teoretic Constantin Roman Vivu Teaca și Social Intelligence Projects SRL, anunță finalizarea proiec-tului cu titlul „IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunatațirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, POCU 18/4/1/ 102218. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.
 
Close Search Window