ANUNŢ

Având în vedere:

- Anunțul nr.VIII/9911 din 04.05.2021 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind supunea la transparență decizională a Proiectului de hotărâre nr.IX/9630 din 29.04.2021 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2022-2031, și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud;

- Referatul nr.IIABa/110629 din 13.05.2021 al Biroului mediu, transport județean - Compartimentul Autoritatea județeană de transport, privind modificarea termenului limită de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare asupra Proiectului de hotărâre nr.IX/9630 din 29.04.2021 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2022-2031, și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud;

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

Facem cunoscută prelungirea termenului limită stabilit prin Anunțul nr.VIII/ 9911 din 04.05.2021 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru transmiterea, în scris, de către persoanele fizice şi juridice din judeţ, a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre sus-menționat, până la data de 24.05.2021, ora 16:00, la Registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la adresa str.Piaţa Petru Rareş, nr.1, municipiul Bistriţa, pe adresa de e-mail cjbn@cjbn.ro, sau prin utilizarea platformei „Punct de Contact Unic electronic” (PCUe) din Sistemul Electronic Național e-guvernare.

PREȘEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

Fișiere atașate:


Close Search Window