Nr.VIII/12746 din 04.06.2021

ANUNȚ

Județul Bistrița-Năsăud prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud anunță că la data de 04.06.2021 au fost afișate la sediile consiliilor locale ale Comunelor Bistrița Bârgăului și Tiha Bârgăului și pe pagina de internet a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro, tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.63/2021 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”.

Totodată, Județul Bistrița-Năsăud anunță începerea la data de 15.06.2021, a activității Comisiei de verificare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate, aflate pe raza Comunei Bistrița Bârgăului, care se va desfășura la sediul Consiliului Local al Comunei Bistrița Bârgăului, situat în comuna Bistriţa Bârgăului, str.Principală nr.1326, jud.Bistriţa-Năsăud.

De asemenea, Județul Bistrița-Năsăud anunță începerea la data de 15.06.2021, a activității Comisiei de verificare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate, aflate pe raza Comunei Tiha Bârgăului, care se va desfășura la sediul Consiliului Local al Comunei Tiha Bârgăului, situat în comuna Tiha Bârgăului, str.Principală nr.452, jud.Bistriţa-Năsăud.

Comisiile sus-menționate vor analiza cererile și documentele depuse de proprietarii/ titularii altor drepturi reale asupra imobilelor expropriate, vor emite hotărâri de stabilire a cuantumului despăgubirilor și vor îndeplini alte atribuții prevăzute de Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, și de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.53/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Fișiere atașate:


Close Search Window