ANUNŢ

 

        În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supun la transparență decizională următoarele proiecte de hotărâri:

1.  Proiectul de hotărâre nr.IX/6512 din 25.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud;

2.  Proiectul de hotărâre IX/8389 din 15.04.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor pentru identificarea vehiculelor care depăşesc masele și/sau dimensiunile maxime admise în circulaţie pe drumurile publice judeţene din județul Bistrița-Năsăud, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0751045190, persoana de contact: doamna Luminița Borșa – Șef birou, Biroul mediu, transport județean.

 
Close Search Window