George Span

INVITAȚIE

 

În temeiul dispoziţiilor art.178 alin.(2) și art.179 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunteţi invitat la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 05.07.2022, orele 1400, convocată de îndată. Ședința se va desfășura în regim de videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre nr.X/15132 din 04.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistriţa-Năsăud”

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

 

 

2. Proiect de hotărâre nr.VIII/15106 din 04.07.2022 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri, situate în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan - Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene;

 

 

PREȘEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 
Close Search Window