George Span

COMUNICAT DE PRESĂ

Azi, 29.01.2024 în prezența domnilor Ciprian Ceclan Oprea, Director executiv în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și reprezentant al acționarului majoritar Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a Acționarilor Societății AQUABIS S.A. Bistrița; Răzvan Adrian Grec, Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud; Ion Șandru, Director general al Societății AQUABIS S.A. Bistrița; Andrei Rusu și Radu Dan Păunescu, reprezentant, respectiv administrator al Societății TADECO CONSULTING, lider al Asocierii TADECO CONSULTING – Resourcing Environmental Consulting SRL – CLEAN AQUA PROJECT, câștigător al licitației, s-a semnat Contractul de Servicii de asistență tehnică pentru toate contractele de execuție implementate de Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pe PDD (Programul de Dezvoltare Durabilă)- care continuă POIM-ul (Programul Operaţional Infrastructură Mare).

Valoarea contractată este de 23.160.825 lei fără TVA , iar perioada de implementare este de 52 luni.

Serviciile contractate sunt:

 • Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor
  • Activități privind supervizarea lucrărilor (faza de pre-construcție, faza de construcție, faza de post-construcție)
 • Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului
  • Asistență tehnică din partea Proiectantului conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor
  • Actualizarea Master Planului în aria de operare în vederea realizării Master Planului județului Bistrița-Năsăud, revizuit
  • Actualizarea Strategiei privind Managementul apelor uzate industriale în aria de operare
  • Actualizarea sistemului de Management al pierderilor în rețelele de apă și apă uzată
  • Organizare evenimente și asigurarea publicității Proiectului
 
Close Search Window