George Span

TITLUL PROIECTULUI: „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”
Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud

Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud anunță finalizarea proiectului: „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița- Năsăud”, cod SMIS 116578.
Proiectul a fost finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Valoarea totală a proiectului a fost de 25.570.231,36 lei din care:
- 18.512.874,83 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 2.831.380,86 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 435.597,05 lei, contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile;
- 3.790.378,62 lei, cheltuieli neeligibile.


Data semnării contractului de finanțare: 14.11.2017 Data finalizării este 31.10.2022
Obiectivul general al proiectului a fost păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului Bistrița-Năsăud și a identității culturale prin restaurarea, reabilitarea și redarea imaginii originale a castelului Teleki din Posmuș și atragerea de vizitatori. În urma reabilitării, ansamblul castelului va fi deschis publicului larg și turiștilor vizitatori, fapt care va avea ca si rezultat impulsionarea dezvoltării locale.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:
- Restaurarea, reabilitarea și protejarea castelului Teleki;
- Amenajarea curții interioare a castelului;
- Asigurarea dotărilor interioare necesare;
- Crearea unor spații destinate activităților artistice și culturale deschise publicului vizitator;
- Includerea Castelului Teleki (în totalitate) în circuitul turistic;
- Promovarea Castelului Teleki prin activități specifice de marketing;
- Promovarea patrimoniului cultural al județului Bistrița-Năsăud și a identității culturale;
- Digitizarea obiectivului Castel Teleki.
Rezultatele proiectului:


1. Obiective de patrimoniu cultural restaurate - 1
2. Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin - 1.987 (100%)

 

Impactul investiției la nivelul județului Bistrița-Năsăud:
- Salvarea și punerea în valoare, prin introducerea în circuitul turistic, a unui ansamblu arhitectural important;
- Reabilitarea castelului contribuie în mod direct la creșterea competitivității satului Posmuș, a comunei Șieu și a județului Bistrița-Năsăud, prin creșterea turismului în zonă;
- Valorificarea ansamblului castelului și a identității culturale prin redarea aspectului inițial, amenajarea parcului și a acceselor, lucruri ce pun în valoare obiectivul și identitatea culturală bistrițeană;
- Valorificarea monumentului și a identității culturale, prin organizarea de evenimente artistice și culturale;
- Digitizarea obiectivului Castel Teleki contribuie la informarea și atragerea turiștilor.
Date de contact: Hasnăș Veronica, manager de proiect, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, tel. 0263-215315, int.131, e-mail: hasnas.veronica@portalbn.ro.

 
Close Search Window