George Span

 

A N U N Ț

privind acordarea burselor de excelență și de merit pentru anul universitar 2022-2023

 

         Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud acordă:

        - burse de excelenţă studenţilor proveniţi din instituţiile de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud, admişi în anul I universitar 2022-2023, care au obţinut medalii sau premii I, II şi III la olimpiadele organizate la nivel internaţional recunoscute de către Ministerul Educaţiei, pe parcursul studiilor liceale, cu domiciliul în judeţul Bistriţa-Năsăud;

- două burse de merit studenţilor admişi în anul I de studiu universitar 2022-2023, proveniţi de la instituțiile de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud şi cu domiciliul în judeţul Bistriţa-Năsăud, care au obţinut rezultate deosebite în activitatea şcolară şi de performanţă pe parcursul studiilor liceale şi la concursurile, olimpiadele şcolare organizate de Ministerul Educaţiei.

Condițiile de acordare și documentele ce urmează a fi depuse la dosare pentru obținerea burselor, sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud: www.portalbn.ro, secțiunea: Documente necesare obținerii burselor de excelență și burselor de merit.

Dosarele se pot depune la registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş nr.1, până la data de 14.10.2022, ora 13.ºº.

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, persoana de contact: doamna Câmpan Aurora-Anca-inspector superior, Direcţia economică - Biroul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu, telefon 0263-232215, interior 202.

 
Close Search Window