George Span

Nr.VIII/20298 din 08.09.2022

ANUNŢ

        În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.VIII/20187 din 07.09.2022, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului aflate în competența de aprobare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local - Proiecte hotărâri transparenţă decizională.

Persoanele fizice şi juridice din judeţ pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre, până la data 19.09.2022, ora 16:00, la Registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la adresa Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa sau pe adresa de e-mail cjbn@cjbn.ro.

         Persoanele interesate care trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0263/213657, interior 144 sau 0263/2155030760613665, persoana de contact: doamna Tănase Iordana – Inspector superior, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS, structura Arhitect Şef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

 
Close Search Window