system administrator

ANUNŢ

              În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.VIII/9001 din 15.04.2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții, situate în orașul Beclean, str. Ion Creangă nr.38, aferente Stației de epurare Beclean, înscrise în Cartea funciară nr. 26684 Beclean, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, la secțiunea Transparenţă decizională.

                  Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0263/213657, int. 203, persoana de contact: doamna Ceuca Gabriela-Adriana - șef serviciu, Serviciul coordonare instituții subordonate, relații publice.

 
Close Search Window