George Span

Anunţ de participare
la sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 pentru activităţi nonprofit de interes judeţean
în baza Legii nr.350 din 2 decembrie 2005

    

 Autoritatea finanţatoare Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, telefon: 0263-213657, fax: 0263-214750, e-mail: cjbn@cjbn.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambusabilă de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2022, în conformitate cu art.6 din Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
Reglementări legale privind acordarea de finanțări nerambursabile:
- Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.24 din 09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.21 din 12.04.2019, pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.25 din 31.03.2020 privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud

 

 
Close Search Window