system administrator

ANUNŢ

              În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.IX/21600 din 21.09.2023 privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Bistrița-Năsăud, revizuit în anul 2023, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, la secțiunea Transparenţă decizională.

           Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0263/213657, interior 157, persoana de contact: doamna Borșa Luminița – șef birou, Biroul mediu, transport județean.

 
Close Search Window