ANUNŢ

 

        În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.IX/7493 din 05.04.2021 privind avizarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local - Proiecte hotărâri transparenţă decizională.

 Persoanele fizice şi juridice din judeţ pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre, până la data de 16.04.2021, ora 13.30, la Registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la adresa str.Piaţa Petru Rareş, nr.1, municipiul Bistriţa, pe adresa de email cjbn@cjbn.ro, sau prin utilizarea platformei „Punct de Contact Unic electronic” (PCUe) din Sistemul Electronic Național e-guvernare.

         Persoanele interesate care trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0751045190, persoana de contact: doamna Luminița Borșa – Șef birou, Biroul mediu, transport județean.

 

Fișiere atașate:


Close Search Window