Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud acordă:

  • burse de exclenţă pentru studenţii, proveniţi din instituţiile de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud, admişi în anul I universitar în curs, care au obţinut medalii sau premii I, II şi III la olimpiadele organizate la nivel internaţional recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale, pe parcursul studiilor liceale, cu domiciliul în judeţul Bistriţa-Năsăud;
  • două burse de merit studenţilor admişi în anul I de studiu universitar în curs, proveniţi de la instituțiile de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud şi cu domiciliul în judeţul Bistriţa-Năsăud, care au obţinut rezultate deosebite în activitatea şcolară şi de performanţă pe parcursul studiilor liceale şi la concursurile, olimpiadele şcolare organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale;
  • burse de ajutor social studenților proveniți din Centrele pentru protecția copilului Bistrița-Năsăud.

Criteriile de selecţie a candidaţilor sunt stabilite de:

Close Search Window