system administrator

ANUNŢ

 

 

            În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.IX/2788 din 02.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, la secțiunea Transparenţă decizională.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0751045190, persoana de contact: doamna Borșa Luminița - șef serviciu, Serviciul coordonare servicii publice, mediu.

 

 
Close Search Window